1 april 08:00 - 16:00Marienlyst Strandhotel

Kom med – på kanten af Øresund – og deltag i årets vigtigste dag for alle interesserede i Service Management.

Det er en stor glæde, at vi igen i år, kan invitere til vores årlige og velbesøgte Service Management Netværksforum!

Service Management som disciplin får hele tiden større og større bevågenhed! Service Management er ikke længere kun it-driftens omdrejningspunkt, men bliver i stigende grad mere forretningsunderstøttende på f.eks. multi-sourcing, charge-back modeller, omkostningstransparens, DevOps og agile transformationer.

Traditionen tro vil vi levere inspiration fra de gode cases, faglige indspark, tid til erfaringsudveksling imellem jer deltagere samt netværk over en god middag. I år ryster vi posen, og rykker ind på Marienlyst d. 1. april. Vi får som vanligt besøg af Christian Nissen, vi skal have overrakt årets Service Management-pris, og så har vi som altid også en lille overraskelse i ærmet.

Talere

Henrik Madsen
CEO, Devoteam Technology Consulting

Velkommen til Service Management Netværksforum

Det er en stor glæde, at vi igen i år, kan invitere til vores årlige og velbesøgte Service Management Netværksforum! Service Management som disciplin får hele tiden større og større bevågenhed! Service Management er ikke længere kun it-driftens omdrejningspunkt, men bliver i stigende grad mere forretningsunderstøttende på f.eks. multi-sourcing, charge-back modeller, omkostningstransparens, DevOps og agile transformationer. Henrik byder velkommen og rammesætter konferencen. 

Henrik Madsen

Henrik Madsen er CEO for Devoteam Technology Consulting - Danmarks førende it-konsulentvirksomhed med ekspertise i optimering af it-processer via tilpassede Service Management-løsninger der understøtter forretningen. 

Christian Nissen
ITIL ekspert, CFN Consult

Den agile arbejdsform – kan den overhovedet skaleres?

De fleste organisationer har erkendt, at de er nødt til at basere sig på flere arbejdsformer, hvis de skal være konkurrencedygtige - herunder planstyret produktudvikling (f.eks. vandfaldsmodellen), integration af egne og andres produkter og services (f.eks. SIAM) og agil udvikling (f.eks. SCRUM). Hvor organisationerne har stor erfaring med at skalere de førstnævnte arbejdsformer, kniber det i praksis mere med at skalere den agile arbejdsform, som i høj grad er koncentreret omkring små selvstyrende teams. Christian F. Nissen vil dele de seneste erfaringer og tanker om agil organisering i teori og praksis under følgende overskrifter: 

- Agil tænkning

- Agil styring og ledelse

- Agil organisering og arbejdstilrettelæggelse

Christian Nissen

Christian Nissen er IT Management Consultant og stifter af CFN Consult. Christian har mere end 20 års erfaring med IT Service Management fra nogle af Skandinaviens største virksomheder.

Anders Damm Brøndum
Senior Director, Global End-User Support, LEGO Group

Sådan har LEGO gennemført AGIL transformation af IT Support

Hør, hvordan LEGO har organiseret sig agilt i deres servicedesk. 

Indlægget opdateres. 

Sadak “Sandi” Halil
Product Owner, LEGO Group

Sådan har LEGO gennemført AGIL transformation af IT Support

Hør, hvordan LEGO har organiseret sig agilt i deres servicedesk. 


Indlægget opdateres.

Susanne Ninna Hansen
Kontorchef, Koncernservice, Københavns Kommune

Automatiseringer og samspillet med ServiceNow

Københavns Kommune er førende, når det gælder udnyttelse af RPA-teknologi (Robotic Process Automation) i den kommunale sektor samt anvendelsen af ServiceNow. Susanne Ninna Hansen, kontorchef for Automatisering og Udvikling og Projektleder Frederik Dybro Strube præsenterer erfaringer fra løn- og personaleområdet i Koncernservice. De vil sætte fokus på, hvordan man kan spotte egnede cases, og bl.a.  betone vigtigheden af fokus på gevinstrealisering og en løbende procesmodning.  Videre kommer de ind på samspillet med ServiceNow, og hvordan det kan styrke driften af robotterne samt hvorledes en effektiv udnyttelse af mulighederne i ServiceNow kan reducere robotternes kompleksitet eller helt erstatte dem. 

Susanne Ninna Hansen

Susanne Ninna Hansen er Kontorchef i Koncernservice i Københavns Kommune og har drevet projektet omkring Københavns Kommunes nye serviceplatform. Koncernservice er Københavns Kommunes administrative shared servicecenter på finans-, løn- og personaleområdet for alle forvaltningerne i Københavns Kommune.

Richard Kibrya
IT Service Delivery Manager at LEO Pharma A/S

Case: LEO Pharma A/S - RPA i en stærkt reguleret medicinalindustri

LEO Pharma er på en ambitiøs RPA-rejse. Organisationen er underlagt komplekse krav vedr. bl.a. GxP, governance og eksisterende teknologier, hvilket skaber et komplekst miljø at navigere i, når nye processer skal sættes i drift. Kom og hør mere, når Richard Kibrya, der er IT Service Delivery Manager hos LEO Pharma, deler, hvordan de har håndteret disse udfordringer. Indlægget afholdes på engelsk. 

Richard Kibrya

Richard er IT Service Delivery Manager hos LEO Pharma A/S og har over 20 års erfaring med IT og procesoptimering. Richard er ekspert inden for proces management og ITSM og er uddannet kandidat i Systems Thinking in Practice, specialising in its application to Technology Management.

Julie Nehammer
Chef for Service Desk, Infrastruktur, Servicehotellet, Automatisering & Overvågning, Alm. Brand.

Case: Alm. Brand - Danmarks hurtigste ITSM implementering

Alm. Brand gik i december 2019 live med ny ITSM-løsning fra Jira Service Desk. Projektet har haft smæk på og er en fortælling om ITILs 9 guiding principles, og hvordan det kan betale sig at have mod til at starte småt og skære ind til benet. Med implementeringen har Alm. Brand valgt at gå bort fra assignmentgrupper og i stedet fokusere på, at fejl kredser om deres CMDB. Som resultat er Alm. Brand gået fra et push mindset til et pull mindset, hvor medarbejderne selv trækker de sager til sig, som de kan løse. Tidligere blev sager skubbet rundt mellem assignmentgrupper. 

Maja Thorup
IT Service Continuity Manager, Region Nordjylland

Case: Sikkerhedsopgaver skal OGSÅ håndteres i ServiceNow!

Digitalisering og IT i Region Nordjylland har, som de fleste andre it-afdelinger, informationssikkerhed og it-sikkerhed meget højt på alle agendaer – fra de strategiske til de operationelle. For Digitalisering og IT i Region Nordjylland er det samtidigt afgørende, at alle it-medarbejderes sags- og opgavehåndtering foregår i vores ITSM-platform, ServiceNow. Det gælder også for alle de opgaver, der genereres i forlængelse af vores mange sikkerhedstiltag og sikkerhedskrav. Hør, hvordan Region Nordjylland arbejder på at professionalisere compliance- og risikohåndtering for de kritiske dele af infrastrukturen og serviceporteføljen i GRC-modulet i ServiceNow.

Maja Thorup

Maja Thorup er proceskonsulent i Digitalisering og IT i Region Nordjylland, og arbejder fortrinsvis med design og ServiceNow understøttelse af it-sikkerhedsprocesser og –politikker.

Kristian Yde Frederiksen
BI & Application Build Manager, VIKING Life-Saving Equipment A/S

Case: Sådan har VIKING Life-Saving Equipment A/S benyttet RPA til optimering af forretningsprocesser

VIKING Life-Saving Equipment A/S har haft success med implementering af en Automation Anywhere RPA-løsning til automatisering af forretningsprocesser. Ved at starte ud med at definere en model for governance, har det været muligt på kort tid at udvikle robotter til varetagelse af daglige opgaver, kontrollerende og korrigerende processer såvel som afvikling af større engangsopgaver. Hør om governance modellen, eksempler på automatiserede processer samt fremtidig rolle for RPA hos VIKING Life-Saving Equipment A/S.

Kristian Yde Frederiksen

Kristian er BI & Application Build Manager hos VIKING Life-Saving Equipment A/S og arbejder som leder inden for områderne Business Intelligence, ServiceNow, mobility samt RPA.

Christina Staun Biangslev
Principal, Devoteam Management Consulting

Undersøgelse: Er vi strategiske med vores servicemål?

Devoteam har undersøgt, hvor gode offentlige og private virksomheder i Danmark er til at drive de rigtige forandringer og resultater inden for IT Service Management. Er der en rød tråd i målingen fra strategi til servicedesk? Få indsigt og staldtips gennem Devoteams nye Insight

Christina Staun Biangslev

Christina er Principal hos Devoteam Management Consulting og har over 20 års erfaring inden for it-strategi, projektledelse, it-udvikling og forretningsudrulning. Derudover er hun specialist inden for IT Service Management, CRM, Mobility og IT Governance.

Frederik Dybro Strube
Projektleder, Automatisering og Udvikling, Koncernservice, Københavns Kommune

Automatiseringer og samspillet med ServiceNow

Københavns Kommune er førende, når det gælder udnyttelse af RPA-teknologi (Robotic Process Automation) i den kommunale sektor samt anvendelsen af ServiceNow. Susanne Ninna Hansen, kontorchef for Automatisering og Udvikling og Projektleder Frederik Dybro Strube præsenterer erfaringer fra løn- og personaleområdet i Koncernservice. De vil sætte fokus på, hvordan man kan spotte egnede cases, og bl.a.  betone vigtigheden af fokus på gevinstrealisering og en løbende procesmodning.  Videre kommer de ind på samspillet med ServiceNow, og hvordan det kan styrke driften af robotterne samt hvorledes en effektiv udnyttelse af mulighederne i ServiceNow kan reducere robotternes kompleksitet eller helt erstatte dem. 

Frederik Dybro Strube

Frederik er projektleder inden for  automatisering og udvikling i Koncernservice, Københavns Kommune. Koncernservice er Københavns Kommunes administrative shared servicecenter på finans-, løn- og personaleområdet for alle forvaltningerne i Københavns Kommune.

Jørgen Papadopoulos
Partner, Devoteam Management Consulting

Bliver Service Management platforme fremtidens risikostyringsløsning?

Mens de fleste organisationer for alvor har fået sikkerhed på deres agenda, er det de færreste af dem, der formår at arbejde med risici, og  kan demonstrere compliance. Den risikobaserede tilgang lever stadig bedst på papiret end i praksis. Organisationen har svært ved at svare på spørgsmål, som ”gør vi de rigtige ting, og gør vi det på den rigtige måde”?Jørgen fortæller om de seneste erfaringer for brugen af Service Management platforme til styring af sikkerhedsopgaver, kontroller og risici, og belyser fordelene ved Service Management platforme i modsætning til traditionelle løsninger til sikkerheds- og risikostyring. 

Jørgen Papadopoulos

Jørgen er Partner i Devoteam og en af de primære kræfter bag væksten i Devoteams unikke division for Risk & Security. Jørgen har blandt andet udviklet løsninger inden for digitalisering og automatisering af eksempelvis GDPR og GRC (Government, Risk Management & Compliance). Yderligere har han hjulpet store danske virksomheder med ISO 27001 certificering, GDPR og Cyber Security programmer.

Daniel Biltoft
Business Analyst and RPA Developer, VIKING Life-Saving Equipment A/S.

Case: Sådan har VIKING Life-Saving Equipment A/S benyttet RPA til optimering af forretningsprocesser

VIKING Life-Saving Equipment A/S har haft success med implementering af en Automation Anywhere RPA-løsning til automatisering af forretningsprocesser. Ved at starte ud med at definere en model for governance, har det været muligt på kort tid at udvikle robotter til varetagelse af daglige opgaver, kontrollerende og korrigerende processer såvel som afvikling af større engangsopgaver. Hør om governance modellen, eksempler på automatiserede processer samt fremtidig rolle for RPA hos VIKING Life-Saving Equipment A/S.

Daniel Biltoft

Daniel er Business Analyst & RPA Developer hos VIKING Life-Saving Equipment A/S, hvor han primært arbejder som RPA-udvikler, men også  med diverse udviklingsopgaver inden for Business Intelligence.

Philip Langelund
Senior Solution Consultant, ServiceNow

ServiceNow: ServiceNow platformen tilbyder vidtgående funktionalitet til at udvide Service Management uden for IT

ServiceNow tilbyder en cloud-baseret, moderne enterprise service management platform. ServiceNow’s system of action giver dig mulighed for at konsolidere dine værktøjer - såsom ITSM, HR, kundeservice mv., overflødiggøre ineffektivitet, transformering af service leverancer og øger din kunde/medarbejderoplevelse for alle afdelinger på tværs af din organisation.

Arrangeret af

Devoteam
events.dk@devoteam.com

Devoteam er Danmarks førende digitale transformationshus for offentlige og private virksomheder. Gennem rådgivning om innovation, digitale muligheder og data udvikler og effektiviserer vi forretning og it. Med nytænkning og nutidige teknologiplatforme omsætter vi ideer til kundeorienterede løsninger for både forretning og it. Vi binder rådgivning og løsninger sammen i realiserbare transformationer.

Vores 200 konsulenter i Danmark arbejder hver dag med at sikre kunderne det bedste fra den digitale verden, og de er samtidig en del af Devoteam Group, der er repræsenteret i 18 lande med i alt godt 7200 konsulenter. Devoteam er børsnoteret i Paris. Du kan læse mere om Devoteam på https://dk.devoteam.com/